רשימת כתבי היד

רשימה של כתבי היד של “אור השם” #

(לפי סדר מספרי המערכת של הספרייה הלאומית)

טקסט שלם #

 1. Ms. Heb. 8°2075 הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל (000041573), (שנת 1556)
 2. Cod.hebr. 301 ספריית מדינת בווריה, מינכן, גרמניה (000067090), (מאה XV-XVI)
 3. Cod. Parm. 3020 ספריית פלטינה, פרמה, איטליה (000079604), (מאה XV)
 4. Ms. hebr. 737 הספרייה הלאומית של צרפת, פריס, צרפת (000081548), (מאה XV-XVI)
 5. Ms. 2251 ספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית (000082472), (מאה XV)
 6. Ms. 2514 ספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית (000087610), (שנת 1457)
 7. Cod.hebr. 303 ספריית מדינת בווריה, מינכן, גרמניה (000098691), (שנת 1553)
 8. Ms. Conv. Soppr. 417 הספרייה הלורנציאנית, פירנצה, איטליה (000147823), (מאה XV)
 9. Cod. hebr. 46 הספרייה הלאומית של אוסטריה, וינה, אוסטריה (000169332), (מאה XV)
 10. Ms. 281 ספריית מונטיפיורי, לונדון, אנגליה (000179486), (מאה XV)
 11. Vat.ebr.261 ספריית הוותיקן, קריית הוותיקן, קריית הוותיקן (000067057), (מאה XV)

טקסט חלקי #

 1. Ms. 2428 ספריית בית המדרש ללימודי יהדות, ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית (000082486), (מאה XV)
 2. Ms. Oct. 224 ספריית האוניברסיטה יוהן קרישטין סנקנברג, פרנקפורט דמיין, גרמניה (000138230), (מאה XV)
 3. Ms. EVR II A 552 הספרייה הלאומית של רוסיה, סנקט פטרבורג, רוסיה (000144046), (מאה XV)
 4. Ms. Mich. 386, Ms. Mich. 505 ספריית הבודליאנה, אוקספורד, אנגליה (000093210), (מאה XV)
 5. Ms. ebr. 427 ספריית הוותיקן, קריית הוותיקן, קריית הוותיקן (000199295), (מאה XV)
 6. Ms. V A 23 ספריית הארגון “כל ישראל חברים”, פריס, צרפת (004774949), (מאה XV)