מהדורת דניאל לוין

ספר “אור השם” לרבינו חסדאי קרשקש #

באחד החיבורים החשובים ביותר בהגות היהודית של ימי הבינים מציע ר׳ חסדאי קרשקש, שנמנה עם גדולי רבני ספרד, את שיטתו המקורית בסוגיית עיקרי האמונה. מטרתו הסופית הינה לנתק את הקשר שקשר הרמב״ם בין השאיפה לשלמות השכלית של הפילוסופיה לבין עבודת השם באהבה ודבקות של התורה. לשם כך לקח על עצמו ר׳ חסדאי את המשימה למוטט את סמכותו הכמעט בלתי מעורערת של אריסטו בתחום הפיזיקה והמטאפיזיקה.

ספר חדש:

“מאמר אלוהי” לרבי משה בן יוסף הלוי מסביליה #

ספר ראשון בסדרת “ספריית רבנו חסדאי קרשקש – מסע במחשבת ישראל של ימי הביניים”

ספר “אור השם” מהדורת דניאל לוין #

מהדורה שלישית, מתוקנת (מהדורות קודמות)

איפה להשיג? #

זמין ב-Amazon.com

זמין ב-Amazon.com ובזירות מסחר של Amazon במדינות אחרות

UK   > DE   > FR   > ES   > IT   > NL   > PL   > SE   > JP   > CA   > AU <

עטיפה
עמודי פנים
  • מבוססת על כתב יד פירנצה
  • מפתחות מפורטים
  • ציוני המקורות
  • שינויי נוסחאות
  • כריכה רכה
  • 393 עמודים
  • 16 על 24 סמ'
  • ISBN: 978-965-598-209-1

עמודים מהספר #

הורידו עמודים מהספר בפורמט PDF
על רבינו חסדאי קרשקש וספרו

החסיד רבי יוסף יעבץ #

[ר׳ חסדאי קרשקש] גבה בשכלו על כל הפילוסופים אשר בזמנו אפילו חכמי אדום וישמעאל וכ״ש חכמי ישראל, וגדול לאלהיו היה כי קרא אל ה׳ ויענהו במקהלות רבבות עמים ונתקדש השם על ידו… ותכלית חכמתו בספר ההוא… להודיע ולבאר כי המגדל אשר בנו בני האדם לחשוב כי יש שלימות אחר זולת עשיית המצוות שווא עמלו בוניו בו.

–ספר “אור החיים”

פרופ' זאב הרוי #

[ר׳ חסדאי קרשקש היה] בו בזמן איש אמונה תמים ופילוסוף ספקן וקשוח שאהב לשחוט פרות קדושות מדעיות ותאולוגיות.

– “ר' חסדאי קרשקש”

פרופ' אביעזר רביצקי #

מעטים הם ההוגים שעלה בידם לעורר, להפרות, ולהדריך מנוחתם של חכמים לאורך דורות כפי שעלה בידו של ר׳ חסדאי קרשקש.

– “דרשת הפסח לר׳ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית”

פרופ' אליעזר שביד #

[ר׳ חסדאי קרשקש היה] פילוסוף מקורי בעל שיעור קומה גדול מאד. מן הבחינה הזאת לא נפל מן הרמב"ם, ואולי גם עלה עליו…

– דברי מבוא לספר “אור ה'"

פרופ' שמחה בונם אורבך #

משנתו … היא הביטוי המקורי ביותר של ההגות הישראלית… מפעלו … הוא הגילוי רב הפאר של הפילוסופיה הישראלית…

– “עמודי המחשבה הישראלית”

צור קשר #

daniel@shinmem.org