רשימת תיקוני טעויות (אראטה)

רשימת תיקוני טעויות (אראטה) למהדורה ראשונה #

הרשימה מתייחסת למהדורה ראשונה. כל הטעויות שברשימה תוקנו במהדורה שניה.


עמ' 112, שורה 20, במקום “לו אלו התקדמות” צ"ל “לו אלו ההקדמות”.

עמ' 118, שורה 18, במקום “תגזרהו התודה.” צ"ל “תגזרהו התורה.”

עמ' 119, שורה 19, במקום “יברך אה הנערים” צ"ל “יברך את הנערים”.


עמ' 154, הערה ה, במקום “(עמ 165)” צ"ל “(עמ' 165)” (להוסיף גרש).

עמ' 160, הערה א, במקום “(עמ' 101)” צ"ל “(עמ' 101).

עמ' 161, הערה א, במקום “Physics II, 7” צ"ל “Physics II, 5”.

עמ' 168, הערה ג, במקום “ספרי דברים” צ"ל “שבת לב:. ראה גם ספרי דברים”.


עמ' 325, שורה 30, במקום “ש"ז” צ"ל “ש״ז” (גרשיים במקום מירכאות).

עמ' 326, שורה 4, במקום “(2007” צ"ל “.(2007”.

עמ' 327, שורה 10, במקום “(000079604” צ"ל “.(000079604”.


עמ' 339, טור 2, שורה 11, במקום “יא, א” צ"ל “י, א”.

עמ' 169, הערה ד, במקום “משנה סנהדרין יא, א” צ"ל “משנה סנהדרין י, א”.

עמ' 180, הערה ד, ——.

עמ' 260, הערה ג, ——.

עמ' 261, הערה ג, ——.

עמ' 265, הערה ב, ——.


עמ' 340, טור 1, שורה 30, במקום “ירמיהו” צ"ל “ירמיה” (או למחוק את השורה).

עמ' 258, הערה ז, במקום “ירמיהו” צ"ל “ירמיה”.